Personale

På Bakkegården har vi en bred vifte af fagligt velkvalificerede medarbejdere, som sørger for den bedst mulige pleje og trivsel.

Du kan møde:

  • social- og sundhedshjælpere
  • social- og sundhedsassistenter
  • sygeplejersker
  • fysio- og ergoterapeuter
  • elever, jobaktivister, ufaglærte og afløsere
  • frivillige

Der er medarbejdere til stede på Bakkegården i dag- og aftentimerne. Fra kl. 23:00-07:00 dækkes opgaverne i samarbejde med andre ældrecentre. I disse timer kan der derfor være længere responstid på den hjælp, du ringer efter.