Vedligeholdelsestræning

Vedligeholdelsestræning er et tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere, så de kan vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Vi tilbyder vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86, stk. 2. Formålet er at forhindre funktionstab og fastholde dit funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt, så du fortsat kan udføre vante aktiviteter. Derudover skal den vedligeholdende træning øge muligheden for, at du kan klare dig i eget hjem.

Du har som pensionist eller efterlønsmodtager mulighed for at modtage vedligeholdende træning, hvis en terapeut vurderer, at træningen kan være med til at forhindre et fysisk funktionstab, og at du har behov for støtte og vejledning af faguddannet personale under forløbet.

Du visiteres af en ergo- eller fysioterapeut, som laver det endelige træningsprogram sammen med dig. Herefter foregår træningen oftest med støtte og hjælp fra aktivitetspersonalet.

Vedligeholdelsestræning kan bestå af træning af:

  • balance
  • koordination
  • bevægelighed og muskelstyrke
  • almindelige daglige færdigheder
  • kognitive funktioner som hukommelse, opmærksomhed og koncentration

Træningen tilrettelægges ud fra dine ressourcer, behov og aktive medvirken. Der udarbejdes et træningstilbud, hvis omfang og varighed løbende vurderes. Træningen foregår primært i aktivitetscentrene og kan foregå individuelt eller på hold.

Du kan kontakte aktivitetspersonalet på tlf. 8915 2678.