Aktiviteter du kan visiteres til

Aktivitetscentret på Bakkegården tilbyder vedligeholdende aktiviteter, hvor der er tilknyttet faguddannet personale, i henhold til Serviceloven.

De vedligeholdende og visiterede aktiviteter er målrettet de svageste borgere, både de der bor i plejebolig og dem fra lokalområdet.

Aktivitetscentret tilbyder et bredt udvalg af vedligeholdende aktiviteter, herunder vedligeholdende træning, motionshold, sang, spil og socialt samvær.

Hvis du ønsker at deltage i disse aktiviteter, skal du henvende dig til vores aktivitetspersonale på tlf. 8915 2678, så du kan blive visiteret dertil.

I aktivitetscentret bestræber vi os på at skabe et miljø, hvor nøgleordet er ligeværdighed. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker ud fra en faglig vurdering, der tilgodeser borgeren fysisk, psykisk og socialt.