Tilsyn

Der føres tilsyn med ældrecentrene i Randers Kommune. Formålet er at forbedre den sundhedsfaglige indsats over for de ældre på centrene.

Tilsynet er din garanti for, at den sundhedsfaglige indsats lever op til Sundhedsstyrelsens krav.

Tilsynet er en værdifuld radar, som holder øje med trivsel, ernæring, omsorg og aktiviteter, at de ældre får den rette medicin, og om boligforholdene lever op til den standard, som er fastlagt.

Tilsynet er en kontrol for, at myndigheden kan sikre, at de ældre får den hjælp, de er visiteret til, og at hjælpen udføres på en ordentlig måde.

Bakkegården får tilsyn af:

  • Det kommunale tilsyn (anmeldt og uanmeldt)
  • Fødevarestyrelsen
  • Arbejdstilsynet
  • Revisionskontrol

Der udarbejdes en tilsynsrapport om året fra det kommunale tilsyn.