Frivillighed

På ældreområdet i Randers Kommune er der god tradition for at inddrage frivillige i hverdagen, bl.a. i bruger-/pårørenderåd og aktivitetsudvalg, som spisevenner, motionsvenner, besøgsvenner eller besøgshundeejere. Desuden yder de frivillige foreninger på ældreområdet en stor indsats.

De frivillige udgør en uvurderlig ressource i forhold til den sociale og aktive del af borgernes liv og ved at supplere det arbejde, som ældreområdets medarbejdere udfører.

Selvom mange borgere i Randers Kommune er frivillige, er der rift om dem. Det er derfor en udfordring for ældreområdet at tiltrække de rette frivillige til de rette opgaver.

Der er sat forskellige tiltag i gang eksempelvis er der oprettet en super god hjemmeside, hvor man kan se, og læse om gode historier om frivilligt arbejde, og kan melde sig som frivillig.

Du kan altid henvende dig til Centerlederen for at høre mere om frivilligt arbejde her på Bakkegården eller kontakte aktivitetscenteret på telefon : 89 15 26 78

Gå til siden Bliv frivillig!