Frivillighed

De frivillige udgør en uvurderlig ressource i forhold til den sociale og aktive del af borgernes liv og ved at supplere det arbejde, som ældreområdets medarbejdere udfører.

På ældreområdet i Randers Kommune er der god tradition for at inddrage frivillige i hverdagen, bl.a. i bruger-/pårørenderåd og aktivitetsudvalg, som spisevenner, motionsvenner, ledsagere, oplæsere, besøgsvenner, chauffører, cykelpiloter eller besøgshundeejere. Desuden yder de frivillige foreninger på ældreområdet en stor indsats.

Selv om mange borgere i Randers Kommune er frivillige, er der rift om dem. Det er derfor en udfordring for ældreområdet at tiltrække de rette frivillige til de rette opgaver. Der er dog sat forskellige tiltag i gang centralt i hele kommunen; eksempelvis er der oprettet en supergod hjemmeside, hvor man kan se og læse om gode historier om frivilligt arbejde, og hvor man kan melde sig som frivillig.

Du kan altid henvende dig til centerlederen for at høre mere om frivilligt arbejde her på Bakkegården eller kontakte aktivitetscenteret på tlf. 8915 2678.

Gå til siden Bliv frivillig!