Bruger-/pårørenderåd

På Bakkegården er der et bruger-/pårørenderåd. Rådet består af en personalerepræsentant, en til to beboere, en til to pårørende og lederen af boenheden.

Valg til rådet foregår på en generalforsamling en gang om året. Der afholdes ca. fire møder om året, hvoraf det ene kan være valgmødet. Rådet kan dog mødes oftere, hvis det bliver behov for det. Medlemmerne af rådet vælges for ca. et år ad gangen.

Formålet med rådet er at have en dialog om hverdagen i boenheden, så du sikres indflydelse på egen dagligdag.

Rådet aftaler derudover, hvordan det kan medvirke til at forbedre hverdagen.

Rådet kan diskutere og komme med idéer til bl.a. indretning af fællesarealer, markering af mærkedage, ture for beboere og arrangementer, f.eks. i forbindelse med højtider og traditioner. Rådet udfører desuden praktiske opgaver. Rådet kan også være inspirationskilde til det frivillige arbejde i huset.

Der skrives referater af møderne i rådet, så alle har mulighed for at orientere sig om mødernes indhold. Referaterne findes i caféen i Bakkehuset.