Bruger-/pårørenderåd

På Bakkegården er der et bruger-/pårørenderåd, som består af en personalerepræsentant, beboere, pårørende og centerlederen.

Formålet med bruger-/pårørenderådet er at have et dialogforum, så beboerne sikres indflydelse på egen hverdag.

Rådet kan diskutere og komme med idéer til bl.a. indretning af fællesarealer, markering af mærkedage, ture for beboere og arrangementer, f.eks. i forbindelse med højtider og traditioner.

Rådet udfører også praktiske opgaver og kan være inspirationskilde til det frivillige arbejde i huset.

Valg til bruger-/pårørenderådet foregår på en generalforsamling en gang om året. Der afholdes ca. fire møder om året, hvoraf det ene kan være valgmødet. Rådet kan dog mødes oftere, hvis det er behov for det. Medlemmerne af rådet vælges for ca. et år ad gangen.

Der skrives referater af møderne i rådet, så alle har mulighed for at orientere sig om mødernes indhold. Referaterne findes i caféen i Bakkehuset.