Praktiske oplysninger

Her finder du praktisk information om TV, telefon, internet, forplejning, rygning, forsikringer, nødkald, læge, husdyr m.m.

Du skal selv betale licens. Hvis du har en udeboende ægtefælle, der betaler licens, dækker denne. Du kan søge om licensnedsættelse.

Der er telefonstik i alle boliger.

Ønsker du at flytte din telefon med, skal du selv sørge for flytning af nummer.

På centret er der aktivitetslokaler eller computerrum med internetforbindelse. Spørg personalet om mulighederne.

Du kan købe mad i caféen, men derudover skal du selv sørge for forplejning.

Du må ryge i din egen bolig. Dog skal der være røgfrit, når der er personale til stede.

For at minimere faren for brand anbefaler vi, at du anskaffer en røgalarm med kraftigt signal. Derudover kan det være nødvendigt, at du anskaffer dig et brandhæmmende forklæde. Hvis du i en særlig risikogruppe, kan dine egne røgalarmer suppleres med en brandalarm, du køber via Falck, og som bemandes derfra.

Bakkegården har ikke installeret et brandsystem, da boligerne fungerer som private lejemål.

Du skal selv sørge for forsikringer.

Det er muligt at blive visiteret til et nødkald, hvis du opfylder nogle bestemte betingelser.

Kan du kontakte personalet på andre måder end med nødkald, skal du gøre det.

Hvis du bliver visiteret til et nødkald, skal det kun bruges i nødsituationer, hvor der ikke er andre kontaktmuligheder.

Nødkald bliver besvaret og prioriteres af medarbejderne på arbejde.

Vores kaldesystem er afhængigt af mobildækningen, hvilket gør, at det kan have udsving ved tekniske problemer.

Du beholder din egen læge efter indflytning i en ældrebolig.

Der må som udgangspunkt ikke bo husdyr i boligen.

Hver måned udgives centerbladet Bakkenyt.

Bladet koster 10 kr. og købes i Aktiviteten.

I bladet kan du bl.a. læse omtaler af arrangementer og se caféens madplan.

Du og din familie står selv for din økonomi.

Din bank og dine aftaler om betalinger fortsætter, som før du flyttede ind på Bakkegården.

Vi opfordrer til, at alt betales via betalingsservice, og at dine pårørende hjælper dig med dine pengesager, hvis du har brug for dette.

I tilfælde af at medarbejderne skal hjælpe dig med dine pengesager, skal der være en kassebog, hvor indtægterne og udgifterne føres ind.

Har du et større beløb liggende, skal det opbevares i en pengeboks i din lejlighed.