Aktiviteter du kan visiteres til

Aktivitetscenter Bakkegården tilbyder vedligeholdende aktiviteter efter servicelovens § 86, stk. 2.

Aktivitetscentret tilbyder vedligeholdende aktiviteter, som er aktiviteter, hvor der er faguddannet personale tilknyttet. Det kræver en visitering at kunne deltage i disse tilbud. Har du et ønske om at deltage i en af disse grupper, skal du henvende dig til vores aktivitetspersonale på tlf. 8915 2678.

Aktivitetscentret tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter, herunder vedligeholdende træning, motionshold, sang, spil og socialt samvær.

I aktivitetscentret bestræber vi os på at skabe et miljø, hvor nøgleordet er ligeværdighed. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker ud fra en faglig vurdering, der tilgodeser borgeren fysisk, psykisk og socialt. De visiterede tilbud er målrettet de svageste borgere, både de der bor i plejebolig og dem fra lokalområdet.